Reparatieservice

De Groninger Stuc-handel verkoopt ook gipsspuitmachines, spackspuitmachines en toebehoren. Maar dat is niet alles. Als u problemen heeft met uw eigen apparatuur, hebben we een supersnelle reparatieservice. Eén telefoontje en in een flits is uw apparatuur weer op orde. Dat geldt trouwens ook voor uw bedrijfsauto. Ook daarvoor kunnen we onderhoud en reparaties verzorgen.

Onze reparatie- en onderhoudsservice is inmiddels een begrip geworden in stukadoorsland. De kennis die onze monteurs van de stukadoors-apparatuur hebben is van grote waarde voor onze klanten. Machines zijn niet alleen erg snel gerepareerd, ze gaan ook veel langer mee. Wij kunnen zonder arrogant te zijn zeggen dat wij op dit gebied gewoon de beste service leveren.

Gereedschapkeuringen NEN3410

Wij keuren en certificeren al uw elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 normen. Wanneer uw machines volgens deze norm is gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Verderop op deze pagina meer informatie over de wetten en regels. Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.

De aangeleverde machines moeten voorzien zijn/worden van een uniek en goed leesbaar identificatienummer, welke op het certificaat terug te vinden is. Meestal wordt dit in de machine gegraveerd. Wij kunnen gebruik maken van de door u gehanteerde en zelf aangebrachte identificatienummers, indien deze niet aanwezig zijn, kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Met een keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw machines veilig zijn, en dit bespaart u een hoop ellende met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen. Wij maken graag een afspraak met u, om al uw electrisch gereedschap tot 1000 volt volgens NEN 3140 te keuren en certificeren. Voorkomen is beter.

Uitleg regelgeving

De volgende teksten uit het arbeidsomstandigheden besluit hebben betrekking op de keuring:

(Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7, http://wetten.overheid.nl, zoekterm: arbeidsomstandighedenbesluit)

Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. [Artikel 7.4a lid 3]

Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. [Artikel 7.4a lid 5]

Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. [Artikel 7.4a lid 6]

De volgende teksten uit de NEN 3140 norm hebben betrekking op de keuring:

(Bron: NEN 3140: Werken met laagspanningsinstallaties, http://www.nen.nl, zoekterm: 3410)